விநோத வாழ்க்கை [வேலணையூர் லிங்கா]

Standard


மணலில் விளையாடி
மரத்தின்மேல் ஏறி.
மதில் மேல் பாய்ந்து
மற்றவீடு தாண்டி
சுற்றம் உள்ள உற்றார்
உறவினர்களோடு
நித்தம் திரியும் 
வாழ்க்கை அங்கே!!!

காலையில் வேலை
மாலையில் வேலை
மறுபடியும் இதேவேலை...
குழந்தை முகம் பார்க்க 
நாள் குறிக்கும்
அன்னையர்கள் இங்கே!

கூடி இருந்து குறைகேட்க
குடும்பத்தலைவனுக்கும் நேரம் எங்கே?
விநோதமான வாழ்க்கை இது.
அக்கம் பக்கம் பார்க்கையிலே!
விரும்பி நாம் ஏற்கவில்லை.
வேடிக்கை இன்று நினைக்கையிலே!

கணவன் ஒரு காரில் 
மனைவி மறு காரில்!
பிள்ளை எங்கே என்றால்? 
தொங்கிவரும் மறுகாரில்!
குடும்பத்தில் ஒற்றுமையாம்
தமிழரின் பண்பாடாம்?

ஆண்டவனை தரிசிக்க
ஆலயத்தில் வந்து நிற்பர்!
அரிச்சனை சீட்டுக்களில் 
அவர் பெயரை எழுத 
ஆலயத்தில் மறந்து நிற்பர்!
ஐயர் அவசரத்தில்
அடுத்தவர் பெயர் சொல்லி
அரிச்சனையை முடித்து வைப்பர்!
விநோத வாழ்க்கையிது 
அக்கம் பக்கம் பார்க்கையிலே!!

அருளினி அருள்மொழி
அன்பரசி கலையரசி
தமிழ்செல்வி கலைச்செல்வி!!
தமிழுக்கு அமுதென்று 
பலபெயர்கள் நமக்கிருக்க!
ஆனா என்றும்
மீனா என்றும்
பானா என்றும் 
வீனா என்றும்!
சாத்திரியை நாம் பார்த்து
இராத்திரியில் வைக்கின்றோம்!

இன்பம் இங்கே இல்லை என்று
இங்கிலாந்து சென்றுடுவர்!
இங்கிலீசு நல்லதென்று 
இங்குள்ளவர் உளறுவாதல்!
தங்கி அங்கே இருந்துவிட்டு
தொங்கித்தொங்கி வந்திடுவர்!
தொல்லை வேண்டாம் எமக்கென்று
உள்ளதெல்லாம் போட்டுதென்று!

குழந்தைக்கு பிறந்த நாள்  
குடிபோத்தல்கள் மலர்ந்த நாள்!
கோழிகள் உரிக்கும் நாள்
ஆடுகள் வெட்டும் நாள்!
பலகாரங்கள் பல இருக்கும்
பக்குவமாக செய்திருப்பர்!
வீடியோக்கள் வந்து நிற்கும்
ஓடியோக்களும் வேலை செய்யும்!
குட்டித்தூக்கம் போட்டிருந்த
குழந்தை எழுந்து வந்து!
சுற்றி சுற்றி பார்த்துவிட்டு
தலையில் கைவைத்து 
இவைஎல்லாம் எனக்கெதற்கு??
தம்பிப்பாப்பா எனக்கு வேண்டும்
தொங்கித் தொங்கி அழுது நிற்கும்!!!
விநோத வாழ்க்கை இது 
அக்கம் பக்கம் பார்க்கையிலே!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s