நிறுத்திடுவோம் வினோத வாழ்க்கையை!!! அருளினி சிவநேசன் – பிரித்தானியா

Standard


ஊரெல்லாம் சொந்தங்கள்ஊர் எங்கும் ஆலயங்கள்
ஊர்ந்து வரும் ஊர்வலங்கள்
பார்த்து மகிழ்வோம் களியாட்டங்கள்

யார் கண்ணு பட்டதுவோ
போர் என்று மூண்டதுவே!
யார் கண்ணிலும் படாமல்
பேர் சொல்லி அழைக்க முன்னர்
ஊரை விட்டேஓடி வந்தோம்

ஏர் பூட்டி உழைத்த இனம்
வேர் ஊன்றி நின்ற இனம்
வேர் அறுந்த நிலை அதனில்
பார் எங்கும் இடம் பெயர்ந்தோம்

சீர் கெட்டு போனதெங்கள் தேசமது
கார் இருளில் கதி கலக்கும் கிறீஸ் மனதனது

யார் என்று கண்டுகொள்ள துடிக்கிறது
பார் ஒரு நாள் வெளிவரும் உண்மை அது

வாழ்வா சாவா என்று துடிக்குது நம்ம இனம்
கேள்விக் குறியாய் வளைஞ்சு போச்சு தமிழ் இனம்

தோழ்மீது கை போட்டு
தனை மறந்து ஆடுதிங்கு  நம்மினம்
பாழ் போன தேசமதை......
கட்டி எழுப்ப தோணலையா சீக்கிரம்

தார்மீக கடன்....... அதில் நமக்கும் ஒர் பங்குண்டு
கார்மீது ஏறிச் சென்றி மதி கலங்கி ஏன் நடப்பதுண்டு

ஊரைக் கொஞ்சம் எண்ணத்தில் கொண்டு
நிறுத்திடுவோம் இந்த வினோத வாழ்க்கையை!!!!!!

2 responses »

  1. ஈழமக்களின் நிலைகளை நிறுத்தி.. உறுத்தி யிருக்கும் உங்கள் மனதையும் கவியில் வடித்ததற்கு நன்றிகள்

    • ஒரு நல்ல கவிஞனுக்கு இருக்கும் நல்ல மனசு கொடுத்த வாழ்த்துக்கு என் அன்பான நன்றிகள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s